CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


                            AN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2017-2018

 

 

1. Prof. dr. CIOBOTARU ANAMARIA – director, președinte:

•  Responsabilități prevăzute în "Fișa postului", elaborată de Inspectorul General al I.S.J. Constanța;

•  Reprezintă, juridic, Colegiul în relațiile cu alți parteneri. 

•  Președinte al Consiliului Profesoral ; Președinte al Consiliului de Administrație;

•  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;

•  Comisia pentru controlul managerial intern; 

• Comisia pentru elaborarea și implementarea proiectelor ;

  Comisia pentru selectare de oferte, organizarea licitațiilor în vederea realizării achizițiilor;

 

2. Prof. MIHAELA TUDORACHE – director adjunct - responsabilități:

•  Responsabilități prevăzute în ”Fișa postului”; 

•  Compartimentul curricular; catedre metodice și comisii pe domenii de activitate, specifice; 

•  Compartimentul proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; comisii pe domenii de activitate;

•  Comisia pentru curriculum;

•  Comisia pentru perfecționare și formare continuă;

  Comisia de securitate și sănătate în muncă;

  Comisia pentru elaborarea și implementarea proiectelor;

  Comisia de securitate și siguranță în școală;

  Comisia paritară;

  Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar;

  Comisia pentru gestionarea riscurilor(EGR);

 

3. Prof. BUCIOC ADRIANA – responsabilități:

•  Ariile curriculare: “Limbă și comunicare”; ”Om și societate”, ”Arte”;

•  Comisia pentru curriculum;

•  Comisia pentru controlul managerial intern;

•  Comisia de elaborare a schemelor orare;

•  Centrul de Documentare și Informare(CDI);

•  Comisia pentru Olimpiade și concursuri;

 

4. Prof. SIBANA RODICA – responsabilități:

•  Ariile curriculare : "Matematică și Științe ale naturii", "Educație fizică și sport","Tehnologii"

•  Comisia pentru curriculum;

•  Comisia pentru securitate și siguranță în școală;

 

5. Prof. înv. primar TUNARU TATIANA - responsabilități:

•   Comisia metodică a învățătoarelor; conexiuni învățământ preprimar-primar-secundar inferior;

•   Comisia pentru curriculum;

 

6. Prof. înv. preşcolar PERŞOIU GABRIELA - responsabilități:

•   Comisia metodică a educatoarelor; conexiuni învățământ preșcolar-primar-secundar inferior;

•   Comisia pentru curriculum;

•   Comisia pentru securitate și sănătate în muncă;

•   Comisia de elaborare a schemelor orare;

•   Comisia pentru selectarea de oferte, organizarea licitațiilor în vederea realizării achizițiilor;

 

7.  CÂMPEANU ADRIANA -  reprezentant al Consiliului Local, al Primariei Municipiului Constanța

 

 

 

8.  POPESCU ANDREI -  reprezentant al Consiliului Local, al Primariei Municipiului Constanța

 

 

9. RUS MIHAELA – reprezentant al părinților-ciclul preprimar şi primar

•  responsabilități:  antrenarea responsabilă a părinților în parteneriatul educațional.

 

 

10. MARIN MARILENA- reprezentant al părinților-ciclul gimnazial

•  responsabilități:  antrenarea responsabilă a părinților în parteneriatul educațional.

 

 

11. NEGREA MARIA CODRUȚA, a XII-a C – reprezentant al elevilor din Colegiu

•  responsabilități: antrenarea responsabilă a elevilor în procesul educașional  -observator

 

 

12. Prof. înv. primar SIMA CAMELIA - lider de sindicat - observator

 

 

13. Prof. MURARIU ELISABETA – responsabilități:

•  Secretar al Consiliului de Administrație și al Consiliului Pedagogic.

 

NOTĂ: Fiecare membru al Consiliului de administrație are și alte responsabilități, permanente sau temporare, stabilite de director.

                                       DIRECTOR,

 

                     Prof. dr. Anamaria CIOBOTARU