COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE

COMISII CU CARACTER PERMANENT

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

  • director adjunct prof. Mihaela TUDORACHE - responsabil comisie
  • prof. Selma BOLAT
  • prof. Adriana BUCIOC
  • prof. Rodica SIBANA
  • prof. Simona GHEORGHE
  • prof. Polixenia Gabriela POPESCU
  • prof. Mădălina BELCIN
  • prof. Alina MILEA
  • prof. Lăcrămioara ŞERBAN
  • prof. înv. primar Tatiana TUNARU
  • prof. înv. preprimar Gabriela PERȘOIU

 2. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • prof. Alina MILEA - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Camelia SIMA - reprezentant al sindicatului
  • prof.univ. dr. Mihaela RUS - reprezentant al părinților
  • Daniel Cristian DĂIANU - reprezentant al elevilor
  • Adriana CÂMPEANU - reprezentantul Consiliului Local
  • prof. Ilhan NASURLA - reprezentant al minorităților

 3. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

  • director adjunct prof. Mihaela TUDORACHE - responsabil comisie
  • prof. Iudit Alexandra MOISE
  • prof. Monica COJOCARU
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • prof. Iulia Mihaela JIANU
  • prof. înv. primar Laura MUSTAFA
  • prof. Neli PAIU
  • prof. Irina RADU
  • prof. Elena RADU-CARAIANI
  • prof. Clarisa TRANDAFIRESCU
  • prof. Tatiana TUNARU

 4. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

  • director adjunct prof. Mihaela TUDORACHE - președinte
  • prof. Simona GHEORGHE - conducătorul serviciului intern - secretar
  • dr. Adriana IGNAT - medic psihologia muncii și organizațională
  • prof. Virginia ACREȚEI - lucrător desemnat - membru
  • prof. înv. preprimar Gabriela PERȘOIU - lucrător desemnat - membru
  • munc. Sandu VIERU - lucrător desemnat - membru

 5. COMISIA DE MONITORIZARE PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN - CCIM

  • director adj. prof. Mihaela TUDORACHE - responsabil comisie
  • prof. Iudit-Alexandra MOISE
  • secretar șef Ghiulan FETTA
  • administrator Tatiana MOCANU
  • contabil şef Leila MIHAI

 6. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI ȘI A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

  • prof. Cristina Iulia GÎLĂ - responsabil comisie
  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV
  • prof. Coralia STAN
  • prof. Selma BOLAT
  • prof. Gabriela Cerasela BECHEȚEANU-GHEORGHE
  • prof. Victoria BANCIU

 7. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

  • prof. Iudit Alexandra MOISE - responsabil
  • prof. Elisabeta MURARIU
  • prof. Coralia STAN
  • prof. Alina MILEA
  • prof. Ecaterina PATRICHI
  • prof. Carmen FLORESCU
  • prof. Iulia Mihaela JIANU
  • prof. Gabriela Cerasela BECHEȚEANU-GHEORGHE
  • prof. Carmen ȘUȚU
  • prof. înv. preprimar Georgeta ZAIFU
  • prof. Mirabela TOMA
  • prof. Sibel MOLOMER

COMISII CU CARACTER TEMPORAR ŞI PROVIZORIU

 1. COMISIA PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • prof. Mihaela TUDORACHE - director adjunct
  • prof. Cristina Iulia GÎLĂ - responsbil comisie
  • prof. Polixenia Gabriela POPESCU
  • prof. Iudit-Alexandra MOISE
  • prof. Elisabeta MURARIU
  • prof. Carmen FLORESCU

 2. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN ȘCOALĂ

  • director adjunct prof. Mihaela TUDORACHE - responsabil comisie
  • prof. Carmen FLORESCU
  • prof. Elena RADU-CARAIANI
  • prof. Rodica SIBANA
  • prof. Neli PAIU

 3. COMISIA PENTRU COORDONAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL ELEVILOR

  • prof. Elisabeta MURARIU - responsabil comisie
  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV
  • prof. Carmen FLORESCU
  • prof. Mirabela TOMA
  • prof. Victoria BANCIU
  • prof. înv. primar Carmen GEORGESCU

 4. CENTRUL ECUMENIC POLICONFESIONAL

  • prof. Mirabela TOMA - responsabil comisie
  • prof. Gabriela Cerasela BECHEȚEANU-GHEORGHE
  • prof. înv. primar Mioara STADNIC

 5. COMISIA DE ELABORARE A SCHEMELOR ORARE

  • prof. Ilhan NASURLA - responsabil comisie
  • prof. Alexandru CĂRNARU
  • prof. Virginia ACREȚEI
  • prof. Adriana BUCIOC
  • prof. înv. preprimar Gabriela PERȘOIU

 6. COMISIA DE ORGANIZARE A SERVICIULUI PE ȘCOALĂ, DE MONITORIZARE A SIGURANȚEI ELEVILOR

  • prof. Simona GHEORGHE - responsabil comisie
  • prof. Elena RADU-CARAIANI
  • prof. înv. primar Mioara STADNIC
  • prof. Anca TOMA

 7. COMISIA DE MONITORIZARE A CONDUITEI, FRECVENȚEI, A NOTĂRII ȘI A VOLUMULUI TEMELOR PENTRU ACASĂ

  • prof. Alina MILEA - responsabil comisie
  • prof. Iulia Mihaela JIANU
  • prof. Niculae CAVACHI
  • prof. Irina RADU
  • prof. înv. primar Elena SPIRIDON
  • prof. Carmen ȘUȚU
  • prof. Mariana DEACU
  • prof. Cristina POPESCU

 8. COMISIA DE MONITORIZARE A PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ ȘI A REZULTATELOR OBȚINUTE

  • prof. Virginia ACREȚEI - responsabil comisie
  • prof. Coralia STAN
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • prof. Elisabeta MURARIU
  • prof. înv. primar Laura MUSTAFA
  • prof. Simona GHEORGHE
  • prof. Ecaterina PATRICHI
  • prof. înv. primar Carmen GEORGESCU
  • prof. Neli PAIU
  • prof. Mădălina VRABIE

 9. COMISIA DE CONSILIERE, ORIENTARE ȘI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ; CABINET DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Carmen GEORGESCU
  • prof. Manuela MIHĂILĂ

 10. COMISIA DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE (CDI)

  • prof. Ecaterina PATRICHI - responsabil comisie
  • prof. Coralia STAN
  • prof. Raluca ZAMFIR
  • prof. Mariana SOFRONIE
  • prof. Adriana BUCIOC
  • prof. Victoria BANCIU
  • prof. Carmen ȘUȚU
  • prof. Mariana DEACU
  • prof. Mihaela ȚURLEA
  • prof. Clarisa TRANDAFIRESCU
  • bibl. Anamaria Daniela CRĂCIUN

 11. COMISIA PENTRU CONSERVAREA ȘI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI SĂLILOR SPECIALIZATE

  • prof. Elena RADU-CARAIANI - responsabil comisie
  • prof. Veronica Florentina BARDU
  • prof. Simona ROŞU
  • prof. înv. primar Elena TEMNEANU
  • prof. Anca TOMA
  • admin. Tatiana MOCANU - responsabil cu comportarea în timp a construcțiilor

 12. COMISIA PENTRU DOCUMENTAȚIE NORMATIVĂ ȘI ATRIBUIREA BURSELOR

  • prof. Iudit-Alexandra MOISE - responsabil comisie
  • secretar șef Ghiulan FETTA
  • prof. Simona GHEORGHE
  • prof. Virginia ACREȚEI
  • secretar Marilena ANDREI
  • contabil şef Leila MIHAI

 13. COMISIA - SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

  • prof. Simona GHEORGHE - conducătorul serviciului intern
  • administrator Tatiana MOCANU - lucrător desemnat (pentru instruirea personalului TESA
  • informatician Cristina SIMIONESCU - lucrător desemnat (pentru instruirea colectivă a elevilor în laboratoare

 14. COMISIA PENTRU PAZĂ ȘI SIGURANȚA INCENDIILOR / SITUAȚII DE URGENȚĂ

  • prof. Jenița CUTOVA - responsabil comisie
  • șofer Marian BUCĂȚICĂ
  • prof. înv. preprimar Georgeta ZAIFU
  • muncitor Sandu VIERU

 15. COMISIA PENTRU APĂRARE CIVILĂ ȘI EDUCAȚIE RUTIERĂ

  • prof. Lăcrămioara ȘERBAN - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Loredana BADEA
  • prof. Gabrilea VINTILĂ

 16. COMISIA PENTRU INTERNAT - CANTINĂ - ASPECTE PARTICULARE DE TIMP LIBER

  • prof. înv. primar Eugenia STUPARU - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Veronica MATE
  • prof. Simona ROȘU
  • prof. Gabriela VINTILĂ
  • supraveghetor de noapte Geta GOȚEA
  • magazioner Iovi LEAȘĂ

 17. COMISIA PENTRU AMBIENT, IMAGINE ȘI MEDIATIZARE INTERNĂ

  • prof. Selma BOLAT - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • prof. înv. primar Mădălina HARABAGIU
  • prof. Coralia STAN
  • prof. înv. primar Laura MUSTAFA
  • prof. Venera DINCĂ
  • prof. Elena TEMNEANU
  • bibliotecar Anamaria Daniela CRĂCIUN

 18. COMISIA DE SALARIZARE

  • secretar șef Ghiulan FETTA - responsabil comisie
  • contabil şef Leila MIHAI
  • prof. înv. primar Camelia SIMA

 19. COMISIA PARITARĂ

  • director adjunct prof. Mihaela TUDORACHE- responsabil comisie
  • prof. înv. primar Camelia SIMA
  • prof. Luiza POPESCU
  • prof. Simona GHEORGHE

 20. COMISIA PENTRU SELECTARE DE OFERTE, ORGANIZAREA LICITAȚIILOR ÎN VEDEREA REALIZĂRII ACHIZIȚIILOR

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • prof. Elisabeta MURARIU
  • prof. înv. preprimar Gabriela PERȘOIU
  • prof. înv. primar Aila GEAUZAR
  • informatician Cristina SIMIONESCU
  • administrator Tatiana MOCANU
  • secretar șef Ghiulan FETTA

 21. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

  • director adjunct prof. Mihaela TUDORACHE - responsabil comisie
  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV
  • prof. Monica COJOCARU
  • prof. Luiza POPESCU
  • prof. înv. primar Camelia SIMA
  • prof. Mădălina BELCIN
  • prof. Simona GHEORGHE
  • prof. Manuela MIHĂILĂ

 22. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR

  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Mădălina HARABAGIU
  • prof. înv. primar Elena SPIRIDON
  • prof. Luiza POPESCU
  • prof. Irina RADU
  • prof. Iulia Mihaela JIANU
  • prof. înv. primar Eugenia STUPARU

 23. SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE A CONTROLULUI MANAGERIAL INTERN(CCIM)

  • prof. Simona GHEORGHE - preşedinte
  • prof. Elisabeta MURARIU
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • secretar Marilena ANDREI
  • bibliotecar Anamaria-Daniela CRĂCIUN
  • laborant Tanţa MATARANGA
  • informatician Vladimir ELISEI

 24. COMISIA DE GESTIONARE SIIIR

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • informatician Cristina SIMIONESCU - administrator
  • secretar șef Ghiulan FETTA - responsabil resurse umane
  • secretar Marilena ANDREI
  • contabil şef Leila MIHAI - responsabil financiar contabil
  • administrator Tatiana MOCANU - responsabil tehnic
  • informatician Vladimir ELISEI - monitorizare

 25. COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

  • prof. Raluca ZAMFIR - responsabil comisie
  • prof. Adriana BUCIOC
  • prof. Elena RADU-CARAIANI
  • prof. Carmen ȘUȚU
  • prof. Simona GHEORGHE
  • prof. înv. primar Aila GEAUZAR
  • prof. înv. preșcolar Georgeta MIHALACHE
  • prof. Mariana DEACU

 26. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

  • prof. Polixenia POPESCU - responsabil comisie
  • prof. Irina RADU
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • prof. Gabriela Cerasela BECHEȚEANU-GHEORGHE

PREŞEDINTE

prof.dr. Anamaria CIOBOTARU


© Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa   |   Designed by Cătălin Adrian Chita