COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE

COMISII CU CARACTER PERMANENT

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - responsabil comisie
  • director adjunct prof. dr. Polixenia-Gabriela POPESCU
  • prof. Raluca ZAMFIR
  • prof. Iudit-Alexandra MOISE
  • prof. Rodica SIBANA
  • prof. Simona GHEORGHE
  • prof. Alina MILEA
  • prof. Lăcrămioara ŞERBAN
  • prof. înv. primar Tatiana TUNARU
  • prof. înv. preprimar Gabriela PERȘOIU
  • prof. sprijin pentru copiii cu CES - Corina GHEORGHE

 2. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • director adjunct prof. dr. Polixenia-Gabriela POPESCU
  • prof. Alina MILEA - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Camelia SIMA - reprezentant al sindicatului
  • conf.univ. dr. Marilena MARIN - reprezentant al părinților
  • elev Alecsia Rebeca MAZILU, clasa a XII-a C - reprezentant al elevilor
  • dr. Adriana CÂMPEANU - reprezentant al Consiliului Local
  • prof. Ilhan NASURLA - reprezentant al minorităților
  • prof. Alina DUMITRAŞCU
  • prof. înv. primar Loredana BADEA
  • prof. înv. preprimar Gabriela PERȘOIU

 3. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • prof. Simona GHEORGHE - conducătorul serviciului intern - secretar
  • dr. Adriana IGNAT - medic psihologia muncii și organizațională
  • prof. Virginia ACREȚEI - lucrător desemnat - membru
  • prof. înv. preprimar Gabriela PERȘOIU - lucrător desemnat - membru
  • prof. Alina DUMITRAŞCU
  • administrator Tatiana MOCANU
  • laborant Tanța MATARANGA

 4. COMISIA DE MONITORIZARE PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN - CCIM

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • prof. Adriana BUCIOC
  • secretar șef Ghiulan FETTA
  • administrator Tatiana MOCANU
  • contabil şef Leila MIHAI

 5. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI ȘI A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

  • prof. Cristina Iulia GÎLĂ - responsabil comisie
  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV
  • prof. Coralia STAN
  • prof. Selma BOLAT
  • prof. Gabriela Cerasela BECHEȚEANU-GHEORGHE
  • prof. Victoria BANCIU
  • prof. pentru înv. preprimar Georgeta MIHALACHE


COMISII CU CARACTER TEMPORAR ŞI PROVIZORIU

 1. COMISIA PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • director adjunct prof. dr. Polixenia Gabriela POPESCU
  • prof. Cristina Iulia GÎLĂ
  • prof. Iudit-Alexandra MOISE
  • prof. Elisabeta MURARIU
  • prof. dr. Carmen FLORESCU

 2. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

  • prof. Elisabeta MURARIU - responsabil comisie
  • prof. Coralia STAN
  • prof. Alina MILEA
  • prof. Ecaterina PATRICHI
  • prof. dr. Carmen FLORESCU
  • prof. Iulia Mihaela JIANU
  • prof. Gabriela Cerasela BECHEȚEANU-GHEORGHE
  • prof. Carmen ȘUȚU
  • prof. dr. Sibel MOLOMER
  • prof. Mirabela TOMA
  • prof. Mariana Geanina ZAHARIA
  • prof. înv. preprimar Georgeta ZAIFU
  • prof. înv. primar Aila GEAUZAR

 3. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN ȘCOALĂ

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - responsabil comisie
  • prof. dr. Carmen FLORESCU
  • prof. Adriana BUCIOC
  • prof. Elena RADU-CARAIANI
  • prof. Rodica SIBANA
  • prof. Neli PAIU

 4. COMISIA PENTRU COORDONAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL ELEVILOR

  • prof. Elisabeta MURARIU - responsabil comisie
  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV
  • prof. dr. Carmen FLORESCU
  • prof. Mirabela TOMA
  • prof. Victoria BANCIU
  • prof. Alina DUMITRAŞCU
  • prof. înv. primar Carmen GEORGESCU

 5. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

  • prof. Adriana BUCIOC - responsabil comisie
  • prof. Iudit-Alexandra MOISE
  • prof. Monica COJOCARU
  • prof. Iulia Mihaela JIANU
  • prof. Neli PAIU
  • prof. Irina RADU
  • prof. Elena RADU-CARAIANI
  • prof. Clarisa TRANDAFIRESCU
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • prof. înv. primar Tatiana TUNARU
  • prof. înv. primar Laura MUSTAFA

 6. CENTRUL ECUMENIC POLICONFESIONAL

  • prof. Mirabela TOMA - responsabil comisie
  • prof. Gabriela Cerasela BECHEȚEANU-GHEORGHE
  • prof. înv. primar Mioara STADNIC

 7. COMISIA DE ELABORARE A SCHEMELOR ORARE

  • prof. Ilhan NASURLA - responsabil comisie
  • prof. Alexandru CĂRNARU
  • prof. Virginia ACREȚEI
  • prof. Adriana BUCIOC
  • prof. înv. preprimar Gabriela PERȘOIU
  • prof. înv. primar Mădălina HARABAGIU

 8. COMISIA DE ORGANIZARE A SERVICIULUI PE ȘCOALĂ, DE MONITORIZARE A SIGURANȚEI ELEVILOR

  • prof. Simona GHEORGHE - responsabil comisie
  • prof. Elena RADU-CARAIANI
  • prof. Anca Daniela TOMA
  • prof. înv. primar Mioara STADNIC
  • prof. înv. primar Georgiana OANCE

 9. COMISIA DE MONITORIZARE A CONDUITEI, FRECVENȚEI, A NOTĂRII ȘI A VOLUMULUI TEMELOR PENTRU ACASĂ

  • prof. Alina MILEA - responsabil comisie
  • prof. Niculae CAVACHI
  • prof. Irina RADU
  • prof. Carmen ȘUȚU
  • prof. Mariana DEACU
  • prof. Cristina POPESCU
  • prof. înv. primar Elena SPIRIDON

 10. COMISIA DE MONITORIZARE A PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ ȘI A REZULTATELOR OBȚINUTE

  • prof. Virginia ACREȚEI - responsabil comisie
  • prof. Coralia STAN
  • prof. Elisabeta MURARIU
  • prof. Simona GHEORGHE
  • prof. Ecaterina PATRICHI
  • prof. Neli PAIU
  • prof. Mădălina VRABIE
  • prof. Alina DUMITRAŞCU
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • prof. înv. primar Laura MUSTAFA
  • prof. înv. primar Carmen GEORGESCU

 11. COMISIA DE CONSILIERE, ORIENTARE ȘI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ; CABINET DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Carmen GEORGESCU
  • prof. înv. primar Nicoleta DINCU

 12. COMISIA DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE (CDI)

  • prof. Ecaterina PATRICHI - responsabil comisie
  • prof. Coralia STAN
  • prof. Raluca ZAMFIR
  • prof. Mariana SOFRONIE
  • prof. Victoria BANCIU
  • prof. Carmen ȘUȚU
  • prof. Mariana DEACU
  • prof. Mihaela ȚURLEA
  • prof. Clarisa TRANDAFIRESCU
  • bibl. Anamaria Daniela CRĂCIUN

 13. COMISIA PENTRU CONSERVAREA ȘI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI SĂLILOR SPECIALIZATE

  • prof. Elena RADU-CARAIANI - responsabil comisie
  • prof. Veronica Florentina BARDU
  • prof. Simona ROŞU
  • prof. înv. primar Elena TEMNEANU
  • prof. Anca Daniela TOMA

 14. COMISIA PENTRU DOCUMENTAȚIE NORMATIVĂ ȘI ATRIBUIREA BURSELOR

  • secretar șef Ghiulan FETTA - responsabil comisie
  • prof. psih. Mihaela NICOLAEV
  • secretar Marilena ANDREI
  • contabil şef Leila MIHAI

 15. COMISIA - SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

  • prof. Simona GHEORGHE - conducătorul serviciului intern
  • administrator Tatiana MOCANU - lucrător desemnat (pentru instruirea personalului TESA
  • informatician Cristina SIMIONESCU - lucrător desemnat (pentru instruirea colectivă a elevilor în laboratoare)

 16. COMISIA PENTRU PAZĂ ȘI SIGURANȚA INCENDIILOR / SITUAȚII DE URGENȚĂ

  • prof. Jenița CUTOVA - responsabil comisie
  • prof. înv. preprimar Georgeta ZAIFU
  • șofer Marian BUCĂȚICĂ
  • muncitor Sandu VIERU

 17. COMISIA PENTRU APĂRARE CIVILĂ ȘI EDUCAȚIE RUTIERĂ

  • prof. Lăcrămioara ȘERBAN - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Loredana BADEA
  • prof. Gabrilea VINTILĂ

 18. COMISIA PENTRU INTERNAT - CANTINĂ - ASPECTE PARTICULARE DE TIMP LIBER

  • prof. înv. primar Eugenia STUPARU - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Georgiana OANCE
  • prof. Simona ROȘU
  • prof. Gabriela VINTILĂ
  • supraveghetor de noapte Geta GOȚEA
  • magazioner Iovi LEAȘĂ

 19. COMISIA PENTRU AMBIENT, IMAGINE ȘI MEDIATIZARE INTERNĂ

  • prof. Selma BOLAT - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • prof. înv. primar Mădălina HARABAGIU
  • prof. Coralia STAN
  • prof. dr. Doinița Venera DINCĂ
  • prof. Elena TEMNEANU
  • bibliotecar Anamaria Daniela CRĂCIUN

 20. COMISIA DE SALARIZARE

  • secretar șef Ghiulan FETTA - responsabil comisie
  • contabil şef Leila MIHAI
  • prof. înv. primar Camelia SIMA

 21. COMISIA PARITARĂ

  • prof. Adriana BUCIOC - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Camelia SIMA
  • prof. Luiza POPESCU
  • prof. Simona GHEORGHE

 22. COMISIA PENTRU SELECTARE DE OFERTE, ORGANIZAREA LICITAȚIILOR ÎN VEDEREA REALIZĂRII ACHIZIȚIILOR

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • prof. Elisabeta MURARIU
  • prof. înv. preprimar Gabriela PERȘOIU
  • prof. înv. primar Aila GEAUZAR
  • informatician Cristina SIMIONESCU
  • administrator Tatiana MOCANU
  • secretar șef Ghiulan FETTA

 23. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

  • director adjunct prof. dr. Polixenia-Gabriela POPESCU - responsabil comisie
  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV
  • prof. Monica COJOCARU
  • prof. Luiza POPESCU
  • prof. înv. primar Camelia SIMA
  • prof. Mădălina BELCIN
  • prof. Simona GHEORGHE

 24. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR

  • prof. psiholog Mihaela NICOLAEV - responsabil comisie
  • prof. înv. primar Mădălina HARABAGIU
  • prof. înv. primar Elena SPIRIDON
  • prof. Luiza POPESCU
  • prof. Irina RADU
  • prof. înv. primar Veronica MATE

 25. SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE A CONTROLULUI MANAGERIAL INTERN(CCIM)

  • prof. Simona GHEORGHE - preşedinte
  • prof. Elisabeta MURARIU
  • prof. înv. primar Aila GEAUZAR
  • secretar Marilena ANDREI
  • bibliotecar Anamaria-Daniela CRĂCIUN
  • laborant Tanţa MATARANGA
  • informatician Cristina SIMIONESCU

 26. COMISIA DE GESTIONARE SIIIR

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • informatician Cristina SIMIONESCU - administrator
  • secretar șef Ghiulan FETTA - secretar şi responsabil resurse umane
  • secretar Marilena ANDREI - secretar
  • contabil şef Leila MIHAI - responsabil financiar contabil
  • administrator Tatiana MOCANU - responsabil tehnic
  • prof. dr. Sibel MOLOMER - monitorizare

 27. COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

  • prof. Raluca ZAMFIR - responsabil comisie
  • prof. Carmen ȘUȚU
  • prof. Elena RADU-CARAIANI
  • prof. Mariana DEACU
  • prof. înv. preșcolar Georgeta MIHALACHE
  • prof. înv. primar Georgiana OANCE
  • prof. înv. primar Tatiana TUNARU
  • bibliotecar Anamaria-Daniela CRĂCIUN

 28. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

  • director adjunct prof. dr. Polixenia-Gabriela POPESCU - responsabil comisie
  • prof. Irina RADU
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • prof. Gabriela Cerasela BECHEȚEANU-GHEORGHE
  • prof. Mihaela ŢURLEA
  • prof. înv. primar Elena TEMNEANU

 29. COMISIA PENTRU ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CODULUI DE ETICĂ

  • prof. Simona GHEORGHE - responsabil comisie
  • prof. Virginia ACREŢEI
  • prof. Alina MILEA
  • prof. înv. primar Melexina HUSAC
  • prof. înv. preprimar Georgeta MIHALACHE
  • conf. univ. dr. Marilena MARIN - reprezentant al părinţilor
  • secretar şef Ghiulan FETTA
  • administrator Tatiana MOCANU

 30. COMISIA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • director prof. dr. Anamaria CIOBOTARU - președinte
  • contabil șef Leila MIHAI - serviciul contabilitate
  • secretar Marilena ANDREI - serviciul secretariat + SIIIR
  • informatician Cristina SIMIONESCU - responsabil cu derularea procesului instructiv-educativ prin intermediul tehnologiei + SIIIR
  • bibliotecar Anamaria Daniela CRĂCIUN - serviciul bibliotecă

PREŞEDINTE

prof.dr. Anamaria CIOBOTARUCOMISII DIN ANII ANTERIORI

An școlar 2019-2020


© Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa   |   Designed by Cătălin Adrian Chita