OFERTA EDUCATIONALA

Oferta educationala - Anul scolar 2017-2018 vizualizare


Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2017-2018 vizualizare

.

.

                                                PROFIL PEDAGOGIC

                                       Specializarea învatatori-educatoare

   .

=> La probele de aptitudini candidaţii vor avea asupra lor următoarele:
    • la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), vas pentru apă, creion negru, radieră
    • la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pt. sala de sport)

1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului

muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învatate în clasele I- VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 masuri), desprinse din cântece

pentru copii.

 

2. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) Reproducerea, dupa model, a 2-3 exercitii de influentare selectiva a aparatului

locomotor;

b) 3-4 elemente de gimnastica acrobatica din programul claselor a V-a - a VI-a,

executate izolat;

c) alergare 600 m – fara cerinta de timp (implica un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

- memorie motrica si coordonare;

- starea functionala a coloanei vertebrale;

- functie normala a sistemului cardio-respirator;

 

3. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice consta în realizarea unei naturi statice cu doua sau trei

obiecte cu o tema plastica propusa de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

-receptarea culorilor, a proportiilor dintre obiecte;

- încadrarea echilibrata a formelor plastice într-un spatiu.

 

4. Interviu

Interviul consta în:

a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

b) lectura la prima vedere;

c) participare la o conversatie cu comisia pe o tema data de aceasta (se verifica capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv în relatia cu partenerul de discutie).

Aptitudinile investigate sunt:

- capacitatea de a comunica;

- dictia.

 

NOTA:

1. Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu “admis” sau “respins”.

2. Respingerea la o proba atrage dupa sine obtinerea calificativului ”respins” la probele

de aptitudini.

3. Nu se admit contestatii la probele de aptitudini.

.

.

                                                                 DIRECTOR,

 

                                                       Prof.  dr. Anamaria CIOBOTARU