CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


 1. Prof. dr. ANAMARIA CIOBOTARU - director, președinte:

  • Responsabilități prevăzute în Fișa postului elaborată de Inspectorul General al I.S.J. Constanța
  • Reprezintă, juridic, Colegiul în relațiile cu alți parteneri
  • Președinte al Consiliului Profesoral; Președinte al Consiliului de Administrație
  • Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
  • Comisia pentru controlul managerial intern
  • Comisia pentru elaborarea și implementarea proiectelor
  • Comisia pentru selectare de oferte, organizarea licitațiilor în vederea realizării achizițiilor

 2. Prof. MIHAELA TUDORACHE - director adjunct - responsabilități:

  • Responsabilități prevăzute în ”Fișa postului”
  • Compartimentul curricular; catedre metodice și comisii pe domenii de activitate, specifice
  • Compartimentul proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; comisii pe domenii de activitate
  • Comisia pentru curriculum
  • Comisia pentru perfecționare și formare continuă
  • Comisia de securitate și sănătate în muncă
  • Comisia pentru elaborarea și implementarea proiectelor
  • Comisia de securitate și siguranță în școală
  • Comisia paritară
  • Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar
  • Comisia pentru gestionarea riscurilor(EGR)

 3. Prof. ALEXANDRA IUDIT MOISE - responsabilități:

  • Ariile curriculare: Limbă și comunicare; Om și societate; Arte
  • Comisia pentru curriculum
  • Comisia pentru controlul managerial intern
  • Comisia de elaborare a schemelor orare
  • Centrul de Documentare și Informare(CDI)
  • Comisia pentru Olimpiade și concursuri

 4. Prof. SIMONA GHEORGHE - responsabilități:

  • Ariile curriculare: Matematică și Științe ale naturii; Educație fizică și sport; Tehnologii
  • Comisia pentru curriculum
  • Comisia pentru securitate și siguranță în școală

 5. Prof. înv. primar TUNARU TATIANA - responsabilități:
  • Comisia metodică a învățătoarelor; conexiuni învățământ preprimar-primar-secundar inferior
  • Comisia pentru curriculum

 6. Prof. înv. preşcolar PERŞOIU GABRIELA - responsabilități:

  • Comisia metodică a educatoarelor; conexiuni învățământ preșcolar-primar-secundar inferior
  • Comisia pentru curriculum
  • Comisia pentru securitate și sănătate în muncă
  • Comisia de elaborare a schemelor orare
  • Comisia pentru selectarea de oferte, organizarea licitațiilor în vederea realizării achizițiilor

 7. CÂMPEANU ADRIANA - reprezentant al Consiliului Local, al Primariei Municipiului Constanța

 8. REZEANU ROMEO - reprezentant al Consiliului Local, al Primariei Municipiului Constanța

 9. POPESCU ANDREI - reprezentant al Consiliului Local, al Primariei Municipiului Constanța

 10. RUS MIHAELA - reprezentant al părinților-ciclul preprimar şi primar
  • responsabilități: antrenarea responsabilă a părinților în parteneriatul educațional

 11. MARIN MARILENA - reprezentant al părinților-ciclul gimnazial
  • responsabilități: antrenarea responsabilă a părinților în parteneriatul educațional

 12. DĂIANU DANIEL CRISTIAN - clasa a XII-a E - reprezentant al elevilor din Colegiu
  • responsabilități: antrenarea responsabilă a elevilor în procesul educațional-observator

 13. ....................... - reprezentant al Primarului
 • Prof. înv. primar SIMA CAMELIA - lider de sindicat - observator

 • Prof. MURARIU ELISABETA
  • responsabilități: Secretar al Consiliului de Administrație și al Consiliului Pedagogic© Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa   |   Designed by Cătălin Adrian Chita