CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


 1. Prof. dr. ANAMARIA CIOBOTARU - director, președinte:

  • Responsabilități prevăzute în Fișa postului elaborată de Inspectorul General al I.S.J. Constanța
  • Reprezintă, juridic, Colegiul în relațiile cu alți parteneri
  • Președinte al Consiliului Profesoral; Președinte al Consiliului de Administrație
  • Comisia pentru curriculum - responsabil comisie
  • Comisia pentru evaluare și asigurare a calității - președinte comisie
  • Comisia pentru securitate și sănătate în muncă - responsabil comisie
  • Comisia de monitorizare pentru controlul managerial intern - CCIM - responsabil comisie
  • Comisia pentru elaborarea și implementarea proiectelor - responsabil comisie
  • Comisia pentru securitate și siguranță în școală - responsabil comisie
  • Comisia pentru selectare de oferte, organizarea licitațiilor în vederea realizării achizițiilor - responsabil comisie
  • Comisia de gestionare SIIIR - responsabil comisie

 2. Prof. dr. POLIXENIA-GABRIELA POPESCU - director adjunct - responsabilități:

  • Responsabilități prevăzute în Fișa postului
  • Aria curriculară ”Om și societate”: Istorie - Geografie - Religie; Discipline socio-umane, Psihologie, Pedagogie, Practică Pedagogică
  • Compartimentul curricular; catedre metodice și comisii pe domenii de activitate
  • Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar - responsabil comisie
  • Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității - responsabil comisie
  • Comisia pentru curriculum - membru
  • Comisia de evaluare și asigurare a calității - membru
  • Comisia pentru elaborarea și implementarea proiectelor - membru

 3. Prof. ADRIANA BUCIOC - responsabilități:

  • Ariile curriculare: ”Limbă și comunicare”; ”Arte”
  • Comisia pentru perfecționare și formare continuă - responsabil comisie
  • Comisia paritară - responsabil comisie
  • Comisia de monitorizare pentru controlul managerial intern - CCIM - membru
  • Comisia pentru securitate și siguranță în școală - membru
  • Comisia de elaborare a schemelor orare - membru

 4. Prof. SIMONA GHEORGHE - responsabilități:

  • Ariile curriculare: ”Matematică și Științe ale naturii”; ”Educație fizică și sport”; ”Tehnologii”
  • Comisia de organizare a serviciului pe școală, de monitorizare a siguranței elevilor - responsabil comisie
  • Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a controlului managerial intern - CCIM - președinte
  • Comisia pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea implementării Codului de etică - responsabil comisie
  • Comisia - Serviciul intern de prevenire și protecție - conducătorul serviciului intern
  • Comisia pentru curriculum - membru
  • Comisia pentru securitate și sănătate în muncă - membru
  • Comisia de monitorizare a programelor de pregătire suplimentară și a rezultatelor obținute - membru
  • Comisia paritară - membru
  • Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar - membru

 5. Prof. înv. primar TATIANA TUNARU - responsabilități:
  • Comisia metodică a învățătoarelor; conexiuni învățământ preprimar-primar-secundar inferior
  • Comisia pentru curriculum - membru
  • Comisia pentru perfecționare și formare continuă - membru
  • Comisia pentru olimpiade și concursuri - membru

 6. Prof. înv. preşcolar GABRIELA PERŞOIU - responsabilități:

  • Comisia metodică a educatoarelor; conexiuni învățământ preșcolar-primar-secundar inferior
  • Comisia pentru curriculum - membru
  • Comisia de evaluare și asigurare a calității - membru
  • Comisia pentru securitate și sănătate în muncă - membru
  • Comisia de elaborare a schemelor orare - membru
  • Comisia pentru selectare de oferte, organizarea licitațiilor în vederea realizării achizițiilor - membru

 7. ADRIANA CÂMPEANU - reprezentant al Consiliului Local, al Primariei Municipiului Constanța

 8. ADRIANA ARGHIRESCU - reprezentant al Consiliului Local, al Primariei Municipiului Constanța

 9. TEODOR POPA - reprezentant al Consiliului Local, al Primariei Municipiului Constanța

 10. VALENTINA CHIRIȚĂ - reprezentant al părinților
  • responsabilități: antrenarea responsabilă a părinților în parteneriatul educațional

 11. MARILENA MARIN - reprezentant al părinților
  • responsabilități: antrenarea responsabilă a părinților în parteneriatul educațional

 12. ALECSIA REBECA MAZILU, clasa a XII-a C - reprezentant al elevilor din Colegiu
  • responsabilități: antrenarea responsabilă a elevilor în procesul educațional-observator

 13. VIORICA-ANI MERLĂ - reprezentant al Primăriei Municipiului Constanța
 • Prof. înv. primar CAMELIA SIMA - lider de sindicat - observator

 • Prof. ELISABETA MURARIU
  • responsabilități: Secretar al Consiliului de Administrație și al Consiliului Pedagogic
C.A. DIN ANII ANTERIORI

An școlar 2019-2020


© Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa   |   Designed by Cătălin Adrian Chita