În data de 22 octombrie 1893, Take Ionescu, ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice de atunci, semnează Ordinul de înfiinţare a şcolii, scopul acesteia fiind de a pregăti învăţători pentru Dobrogea. La 1 noiembrie 1893, Ion Bănescu este numit directorul şcolii. În critica de specialitate, Eugéne Pittard evidenţiază, de altfel, contribuţia lui Ion Bănescu la dezvoltarea şi modernizarea şcolii dobrogene.

        În anul 1993, la aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Şcolii Normale ,,Constantin Brătescu” – instituţia a primit titlul onorific de Colegiul Naţional Pedagogic ,,Constantin Brătescu”, primul Colegiu Naţional din această parte a Ţării. Ministrul Educaţiei, prof. univ.dr. Liviu Maior, reliefa că ,,în calitate de responsabil al destinelor învăţământului românesc, în actualul guvern, îmi îngădui a aprecia că existenţa de atâtea decenii a Şcolii Normale din Constanţa s-a constituit într-o valoroasă şi perpetuă sursă de reîmprospatare a corpului învăţătoresc şi profesoral din această parte transdanubiană, mai ales, a ţării, pe băncile Normalei tomitane formându-se, de asemenea, şi sute de alţi specialişti cu pregătire medie şi, mai apoi, superioară. Beneficiind de profesionişti cu recunoscută autoritate în corpul profesoral dobrogean, în viaţa publică a cetăţii, devotaţi misiunii de modelare a personalităţii viitorilor dascăli, Şcoala Normală din Constanţa s-a impus în rândurile unităţilor de profil din ţară ca una din instituţiile nu doar cu tradiţie, ci şi cu, am certitudinea, o înaltă responsabilitate şi exigentă în pregătirea şcolară a atâtor generaţii de elevi. Este o valoroasă experienţă, o tradiţie ce se cere a se continua, în consens, acum, cu exigenţele dezvoltării instrucţiunii publice din noua Românie de la finele veacului, într-o Europă ea însăşi în căutare de redefiniri ale unităţii spirituale şi morale, ale mai vechilor articulaţii psihopedagogice.”

        Timp de două decenii, începând cu anul 1979, Colegiul Naţional Pedagogic ,,Constantin Brătescu” a fost Centru de perfecţionare a educatoarelor şi învăţătorilor din judeţele Constanţa şi Tulcea; în Centru s-au format circa 6000 de cadre didactice pentru toată Dobrogea.

        Colegiul Naţional Pedagogic Constantin Brătescu din Constanţa a câştigat de patru ori consecutiv titlul de Şcoala Europeană, fiind singura instituție din Dobrogea și una dintre cele 4 școli din țară care au reuşit această performanță.

        În contextul actual, Colegiul a devenit, astfel, un reper cultural al Constanţei care promovează învăţământul de calitate, performanţă, îmbinând într-un mod creativ inovaţia şi tradiţia validată de o existenţă de peste 120 de ani vechime.AVIZIER


Simulare examene Cambridge 2021   vizualizare detalii si fisa online inscriere vizualizare fisa inscriere tip word
Situatie personal vaccinat - 04.11.2021   vizualizare
Situatie personal vaccinat - 01.11.2021   vizualizare
Programare examene diferente - an scolar 2021-2022   vizualizare
ANUNȚ IMPORTANT înscriere clasa pregătitoare 2021-2022   vizualizare

ORDIN - Școala după școală - 2021  vizualizare


ANUNŢ DEPUNERE CERERI DE TRANSFER an școlar 2021-2022 vizualizare

CALENDAR TRANSFER ELEVI 2021  vizualizare

SITUAȚIA LOCURILOR DISPONIBILE PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR an scolar 2021-2022 vizualizarePROGRAMUL CABINETULUI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ  vizualizare


Măsuri cu privire la reluarea activităţii în sistemul de educaţie după încetarea stării de urgenţă - Ministerul Educaţiei şi Cercetării  vizualizare


ADRESĂ a Ministerului Educaţiei şi Cercetării  vizualizare


ORDIN 4135 - Ministerul Educaţiei şi Cercetării  vizualizare


Reglementări în domeniul educației, adoptate prin ordonanță de urgență | Ministerul Educației și Cercetării vizualizare


Ordin MEC privind modificarea ROFUIP  vizualizare


Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării   vizualizare


Ordine comune - Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății

OMEC 4229 - OMS 769 / 08.05.2020
OMEC 4266 - OMS 840 / 18-19.05.2020
OMEC 4267 - OMS 841 / 18-19.05.2020


Adresă 29747   vizualizare


LINK-uri UTILE

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

Casa Corpului Didactic Constanţa

Primăria Municipiului Constanţa


În anul 2018, Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" împlineşte 125 de ani de la înfiinţare.


Pentru a cincea oară consecutiv Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" a obţinut titlul de Şcoală Europeană (mai 2018)


Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" este Eco Şcoală


Începând cu data de 10.04.2018, Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" este Şcoală eTwinning


Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" este membru al Oracle Academy


Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" este partener al Consiliului Britanic pentru evaluările Cambridge
© Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa   |   Designed by Cătălin Adrian Chita